fb

facebook pottyos

yt

"A szeretet kiolthatatlan öröktűz, amely melegít, de nem éget, érlel és alakít erőszak nélkül. A szenvedélytől az különbözteti meg, hogy nem köt csereüzletet, és nem ragaszkodik. Szétszórja önmagát, mint a Nap."
- Szepes Mária

SZÚTRÁK

Öröknaptár
a 100. születésnap emlékére

Megjelent:2008. Édesvíz Kiadó

Esszenciák az írónő csaknem százéves tapasztalatából.
Gyógyító gondolatok az év 365 napjára.

 

Előszó (részlet)

Szepes Mária ebben az évben lenne száz éves. Majd százéves tapasztalatának esszenciájából készült ez a válogatás. Olyan kézikönyvet tart az Olvasó a kezében, amely nemcsak egy évre kínál hasznos útmutatást, hanem egész életén át elkísérheti. Örök emberi problémákra, időtlen törvényszerűségek felvillantásával válaszol. Szepes Mária vallotta: A világegyetem tele van csodákkal, de kevés szűrődik át belőle a beszűkült emberi tudatba. Legfeljebb álmodik róla. De minden titkába beavatja azt, aki elgördíti az akadályokat.

A szútra ilyen homályból kivezető fonalat, vezérfonalat jelent. A fonál rendezőelv. Összeköt. Vezet. A külvilág és belső folyamataink között teremt harmóniát. Tömör szerkezetében letisztult életbölcsességek elevenednek meg. Vannak, amelyek a mindennapok szintjén rejtenek részleges igazságokat, és vannak kozmikus távlatokat kondító szútragongok. Megfelelő mértékben adagolva orvosság. Gyógyít. Fényfonál. Összekapcsolja egyik embert a másikkal, az egyént az éggel és a méllyel, a külsőt a belsővel, az elkülönültet a mindenséggel.
Szepes Mária Öröknaptárja belső párbeszédre hív. Végső soron e beszélgetés időtlen idők óta folyik az örök Szellemmel, Isteni Énünkkel, ha tudatosítjuk, ha nem. Indíthatjuk a napot egy-egy gondolatával, de kérdezhetünk is tőle. Nem jóskönyv, mégis nagyszerű játékteret enged a világban és önmagunkban eligazodni kívánó, megismerni vágyó szellemünk számára. Fénycsóvát vet bennünk egy kis ajtóra, amit nekünk kell megnyitnunk, és felfedeznünk a mögötte húzódó tartalmat.
Szepes Mária életét mélyen áthatották és vezették e gondolatok. Isteni énje és közötte folyt e párbeszéd. Az ember öntudatra ébredésének küzdelmeit érinti, hagyományait összegzi sajátos formában. Felismerésekben izzó szellemének Ariadne fonala ez. Egyedi világlátása mégis mindannyiunknak szól, mert a mindenkori embert általánosan és egyetemesen működtető szervező-rendező elvekre világít rá. Emberszeretete, segítőszándéka minden könyvéből kisugárzik. Az inspirációt ő isteni érintettségnek nevezte. Valóban a kimeríthetetlenből merített naponta. E gyűjteménye egyetlen út a számtalan közül, de időtlen Otthonunkhoz vezető, kipróbált élő-ható tűzfolyam. Perzsel, de nem éget. Megnemesíti a lelket.

A szerkesztő

Partnereink

Image

KAPCSOLAT

Levelezési címünk
Budapest, 1026 Júlia utca 13.

Alapítványunk telefonszáma:
+36 30 990 76 07

Email címünk
info@szepesmariaalapitvany.hu

Facebook
facebook.com/szepesmaria
facebook.com/pottyosp