fb

facebook pottyos

yt

"A szeretet kiolthatatlan öröktűz, amely melegít, de nem éget, érlel és alakít erőszak nélkül. A szenvedélytől az különbözteti meg, hogy nem köt csereüzletet, és nem ragaszkodik. Szétszórja önmagát, mint a Nap."
- Szepes Mária

DIMENZIÓ TAROT

A SORSALAKÍTÁS MŰVÉSZETE

ÉLETMŰSOROZAT

(bővített kiadás22 lapos kártyacsomaggal) 
Megjelent: 1993. Édesvíz Kiadó 
A Tarot bölcsessége
(első kiadás) 

„A Dimenzió tarot Szepes Mária előző tarotkönyvének, A Tarot bölcsességének felújított és kibővített változata, amelynek érdekessége, hogy egy egyedi tarot-kártyacsomag is tartozik hozzá.

A tarot szimbólumrendszer, kulcs az emberi önismerethez, rejtett bölcsességének hordozója, üzenet a távoli múltból. Ebben a kötetben olvashatunk a tarot eredetéről, a kártyalapok titkos jelentéséről, a képek mélyebb tartalmáról. Megtudhatjuk, hogyan jósolhatunk a segítségével. Útmutatást kapunk, miként használjuk a lapok ábráit meditációra, és hogyan nyerjünk belőlük erőt lelki problémáink leküzdéséhez.

Akit érdekel, mindaz az ősi bölcsesség, távoli rejtélyes üzenet, amelyet a tarot szimbolikája hordoz, aki változtatni akar önmagán és az életén, a Nagy Arkánum lépcsőfokain eljuthat a beavatáshoz.

Édesvíz Kiadó

Részlet: 

Dimenzió-tarot 

A tarot jelképei éppoly időtlenek, mint az ember szelleme. Az eszméknek, amelyeket megjelenítenek, nem volt kezdetük, és nem múlnak el soha. Megjelenési formájuk korszakok szerint változik. A formát mindig az adott világkorszak szellemi igénye alakítja.

A tarot-szimbólumokban azokkal az ősképekkel találkozunk, amelyek mágikus okként minden konkrét folyamatot megelőznek. Lényegükben tehát a lét igéjével, azaz Logoszával azonosíthatók.

Az ősképek jelentősége abban áll, hogy a már létrejött dolgok kötő és oldó formuláit hordozzák. Köd, tejút, naprendszerek éppúgy bennük fogannak meg, mint a bolygók felületét benépesítő közösségek és egyének bonyolult élete és történelme. E magasrendűen éterikus vagy szellemileg elsötétült, sűrűbb szövevényt mindig a mag töltése határozza meg, amelyből kibontakozott.

Ma már nemcsak az okkultisták, hanem az új korszak tudománya is kitört a háromdimenziós lét korlátai közül, több dimenzióval teremtett kapcsolatot, amikor felvetette a relatív és a kozmikus idő, az antianyag és a „tükörvilág” fogalmát.

A modern hermetikus filozófia, a biomágia, a dimenziófizika, az asztro- és a pszichokémia a megváltozott igényeknek megfelelő, új formákba öltözteti az időtlen lényeget. E lényeget azonban soha sem cseréli össze a formával. A formát csak annyiban tekinti hitelesnek, amennyiben az nem rejti el a mágikus valóságot.

A tarot klasszikus jóslási módszerei éppúgy elavulnak, mint az emberi létforma valamennyi eszköze. Mivel azonban ideacsírái örökkévalók, nem válhatnak erőtlen kísértetekké, szánalmas anakronizmussá. Márpedig azzá lesznek, ha egy elmúlt létforma jelmezében mutatkoznak meg. Mert az állatöv tizenkét házán átvonuló ember-nap a korszakváltások metamorfózisában mindig másfajta ideák, kifejezési formák számára válik hozzáférhetővé. S a maga mögött hagyott fázis vezérmotívuma nemcsak hatástalanná, elavulttá, hanem taszítóvá alakul át előtte.

Ez a könyv tehát megkísérli létrehozni a tarot-dimenzió újraszületését, hogy nélkülözhetetlen értékeit átmentse a modern szemléletnek. Mivel azonban a dimenzió-tarot éppúgy összefügg az élő hagyománnyal, mint a kémia az alkímiával, rövid áttekintést adunk a múltban követhető fonaláról s azokról a vonatkozásokról, amelyeket az eredetéről és a céljáról az egykori ember felderített. Ha ezt elhagynánk, valahol a tizedik emelet táján próbálnánk bejutni egy épületbe, az alsóbb emeletek lépcsősorának kihagyásával. Nem állítjuk, hogy nincsenek olyan szárnyas emberek, akik ezt is meg tudják tenni, mivel magasabb szellemi tartományokban már nincs lehetetlenség. De az érdeklődők többsége számára mégis járhatóbb utat kell teremteni a múltból és a jövőből az örök jelenbe, hogy mindazok elérhessék, akik nagy erőfeszítések árán meg akarnak érkezni oda.

Partnereink

Image

KAPCSOLAT

Levelezési címünk
Budapest, 1026 Júlia utca 13.

Alapítványunk telefonszáma:
+36 30 990 76 07

Email címünk
info@szepesmariaalapitvany.hu

Facebook
facebook.com/szepesmaria
facebook.com/pottyosp