VÖRÖS OROSZLÁN 151. - 2021. JÚNIUS 12-ÉN DÍSZELŐADÁS A VÍGSZÍNHÁZBAN - ONLINE KÖZVETÍTÉS

 Befejezett esemény
 
0
Kategória
Események
Dátum:
2021-06-12 20:00

Ismét műsoron Szepes Mária Vörös Oroszlán regényéből készült monodráma vetítése, amellyel a 151. előadást ünnepeljük.

A Vörös Orosz­lán, Sze­pes Mária 1946-ban meg­je­lent re­gé­nye né­hány hónap után zúz­dá­ba ke­rült, mint ve­sze­del­mes, fel­for­ga­tó iro­da­lom. A ki­men­tett né­hány pél­dány az­után kéz­ről kézre járt év­ti­ze­de­ken át; til­tott gyü­mölcs­ként él­vez­ték azok, kik hoz­zá­jut­hat­tak, de a mű így is kultuszregénnyé vált.

A könyv alaptémája egy elixír, maga a Príma Matéria, amely halhatatlanná tesz. A történet 1535-ben indul, és háromszáz évvel később ér véget. Újabb és újabb életeken és halálokon át követhetjük végig egy nyughatatlan lélek reinkarnációs fejlődéstörténetét.

Ven­c­zel Vera szá­má­ra a víg­szín­há­zi szín­pa­di vál­to­za­tot a ren­de­ző, Bodor Böbe, és a drá­ma­író-dra­ma­turg, Lő­rin­czy At­ti­la ké­szí­tet­te el. Az elő­adást rög­zí­tett fel­vé­tel­ről köz­ve­tít­jük június 12-én 20 órától.

Jegyvásárlás https://eszinhaz.hu/hu/eloadasok/elo/voros-oroszlan-202106122000

Az előadásra jegyet vásárolni június 13. 20:00-ig van lehetőség.

A megváltott jeggyel az előadás június 12. 20:00 és június 13. 23:00 között tekinthető meg, felvételről!

 
 

Résztvevők

 Nincs résztvevő 

Powered by iCagenda