1946. december 20-i szám

Orsi Mária útja a filmtől az irodalmi bestsellerségig

A karácsonyi könyvpiac egyik legnagyobb sikere a Vörös oroszlán című regény. Bestseller – ahogy az irodalmi kiugrásokat nevezik. – Minek köszönheti a sikerét? Nem romantikus történet, nem forraló szerelmi regény, hanem különleges terrénumra: az okkultizmus misztikus világába vezet el. Írója: Orsi Mária. Jól ismert név a mozilátogatók előtt, filmsikerek egész sora fűződik a nevéhez: Mária két éjszakája, Tommy, Ne kérdezd, ki voltam, Ópiumkeringő – hamarjában ezek a filmek merülnek fel a múltból. Orsi Mária írta a forgatókönyvüket, s mindegyik kivételes siker volt.
Most, mint regényíró jelentkezik.
Érdemes és érdekes követni az utat, amely a filmtől az irodalmi bestsellerségig vezetett.
Budán, a Júlia-utca kedves, finom lakásában ülünk, szemben a szép, okos asszonnyal és feltesszük az első kérdést:
- Hogyan lett misztikus, okkult író, minek köszönheti különleges beállítottságát?
- Ezzel elsősorban születik az ember – feleli. – Azután olyan környezetben nőttem fel, amelyben fontosabb volt tudnunk, miért élünk és miért halunk meg, mint az, hogy van-e aznapra való ennivaló. Az, hogy író lettem: belső parancsra történt, s hogy éppen okkult témáról írok, természetes, miután ez a gondolatkör teljesen átitat. Évek óta kutatom, tanulom, kísérletezem vele.
- Ezek után miben látja az író hivatását?
- Abban, hogy felkeltse és ébrentartsa az ember érdeklődését pszichikai önmaga iránt. De nem pusztán a szellem öröktüzének őrzőjét látom az íróban, hanem egy tökéletesebb életforma tervezőjét is. Az írónak kell kitermelnie azokat az alapideákat, amelyek az egyént majd a közösség hasznos tagjaivá formálják.
- Mi a realitás az okkult, misztikus irányban?
Pillanatig elgondolkozik, azután mosolyogva mondja:
- Kérdéssel felelek. Mi a realitás a realitásban? Nem az okkultizmus, hanem a legmodernebb tudomány szublimálta szellemmé az anyagot. Minden a szellem, az anyag csak illúzió. De ha úgy érti a kérdést, - és megint finom mosoly jelenik meg az ajka körül – hogy az okkultisták mind bolondok-e, kevésbé elvontan felelek. A különbség: a misztikus irány követői és a többi >egészséges< ember között mindössze annyi, hogy az okkultisták nem tesznek mindent egyetlen lapra, tehát nyugodtabbak, derűsebbek, türelmesebbek, hiszen ügyeik elintézésére az örökkévalóság áll rendelkezésükre. Elfogadják a világtól a szépséget, örömöt, de nem válnak a szenvedélyek és indulatok rabszolgáivá.
Írói fejlődésére ki volt a legnagyobb hatással?
- Az ember – senki, semmi más. Nincs a világon bonyolultabb, érdekesebb, tragikusabb és megrendítőbb titok az embernél. Mióta az eszemet tudom, ez a titok foglalkoztat.
Térjünk vissza oda, ahonnan elindult: a filmhez. Mint filmírónak mi lenne a vágya?
- Megírni a tökéletes, művészi filmkönyvet – filmnyelven, tehát: a kép nyelvén és a teremtő képzelettel életre kelteni, úgy, ahogy például Walt Disney varázsolja képpé a fantáziáját.
- Most pedig beszéljünk a könyvéről... A vörös oroszlán-nal kapcsolatban mi volt a legérdekesebb élménye?
- A komoly és szomjas visszhang, amely kereső, gyászoló emberek részéről érkezett hozzám. Például: levelet kaptam egy asszonytól, aki elvesztette férjét, fiát és öngyilkosságra készült, mert nem volt ereje, idegzete és meggyőződése tovább élni. Az okkult szemlélet A vörös oroszlán-on keresztül az után olyan új erőforrást fakasztott fel benne, hogy letett szándékáról, újra dolgozik, sőt tele van misztikus reménnyel.
Kis szünet után halkan hozzáteszi:
- Ha semmi másért, pusztán ezért az eredményért érdemes volt megírni a könyvet...
Így érezzük mi is.
Egy boldogtalan korszak után az író egyik feladata: hitet, vigasztalást éleszteni az emberekben.
Orsi Mária túl könyve írói értékein, - ennek a feladatnak is eleget tett. Zaklatott évek után olyan könyvet olvas az ember, amely a szívét simogatja, amely megnyugvást ad.
Filmjei után jó filmírónak tartottuk Orsi Máriát. Amikor elolvastuk a könyvét, éreztük: kitűnő író. És ezután a beszélgetés után: okos és tiszta embert tisztelünk benne.

Pánczél Lajos