A képek az Új Kor szellemének, megnyilvánulásai.

Idővel mindenki - harmadik szemének aktiválásával - önmaga médiuma, önmaga gyógyítója lesz. Amíg ez az állapot általánossá válik, addig szüksége van az emberiségnek és az azt irányító intelligenciáknak olyan személyekre és eszközökre, melyek elősegítik a kívánt fejlődést. A képek sokrétű, több dimenzióba elérő lényeknek a láthatóban való megjelenése. Mint ahogy a tengerben a radioláriák univerzális dimenzió-átszüremlések, a képek is finom átrezgések, kikristályosodások. Szemlélni, hatni engedni, megérteni, megérezni és hálásnak lenni, hogy létrejöhettek.