Raguel hét tanítványa ihlette a kiállítás képeit.

meghívó A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Kassák Könyvtára
és a Kassák Alkotóművészek Társasága Egyesület

Tisztelettel meghívja Önt, és kedves családját, barátait
Szakál Ilona
festőművész

„Univerzum”

című kiállítás megnyitójára
2013. október 3-án, csütörtökön 16.30 órára.

A kiállítást megnyitja:
Hucskóné Kovács Mária
Közreműködik:
Kovács Julianna előadó
Kertész Kata Keke vers
Eszes Viktória ének

A kiállítást és a műsort
Szepes Mária
„Raguel hét tanítványa” című könyve ihlette.

A KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ BESZÉDE:

Szepes Mária Raguel hét tanítványa című beavatási regénye nyomán
SZAKÁL ILONA festőművész KIÁLLÍTÁSÁ-nak megnyitója

Szeretettel köszöntöm Önöket a Szepes Mária Alapítvány munkatársai nevében. Szeretettel köszöntöm Szakál Ilona alkotót, Kertész Kata színész, rendezőt, Eszes Viktória előadóművészt és Hucskóné Kovács Máriát a KASTÁR elnökét, titkárát, s mindazokat, akik segítették e kiállítás megvalósulását.
Szakál Ilonával - nekem Icu - Szepes Mária lakásában találkoztam először 1992-ben. Nyilván legtöbben tudják, hogy Mária balesete után került Ő is jószolgálati segítőként Máriához. Amikor Mária felépült, kérte, hogy maradjon nála, segítse sokrétegű munkáját. Így lett ebből termékeny 15 év. Mária vele kezdte először újraszerkeszteni könyveit a kiadói megkeresések nyomán, és szellemi hírnökként szolgálja ma is az író-tanítót, a nevét viselő alapítvány kurátoraként.
Egyik szabadságolása előtt én váltottam őt. Beléptem Máriánál a kis szobába, Icu éppen festett. A téma ismert: „Jézus lecsendesíti a háborgó vizet." A válla mögött a kép fölé hajoltam. Láttam a nagy vihart, a korbácsoló szeleket, a háborgó vizet, s a hányódó csónakot a tanítványokkal. Jézus aludt. A festő szorgalmasan dolgozott, majd suttogva mondta: keresem a Csendet. Ecsetjét tiszta vízbe mártotta, és a SZÍNTELENnel pár mozdulatot téve hirtelen elült a vihart. A hajót olyan védőbúra vette körül, hogy látványától a lélegzetem is elakadt. Jézus felébredt OTT, AKKOR, és az áhítat Csendje, Békéje ölelt át bennünket. Így váltam a bibliai idők egyik csodatételének tanújává a 21. század elején, egy Festőművész alkotói folyamatába pillantva.
Ezzel el is érkeztünk a kiállítás címadó fogalmához: UNIVERZUM - amelyből egyenesen következik az analógiák tana. Az Alkotó képeivel kísérletet tesz arra, hogy az embert és a világegyetemet Egységbe fogja. „Amilyen a kisvilág, ugyanolyan a nagyvilág, s ebből csodálatos analógiák adódnak - mondja Hermész."
Múlt évben, amikor megtudtuk, hogy az Édesvíz Kiadó 11 évi hallgatás után újra megjelenteti Szepes Mária Raguel hét tanítványa című beavatási regényét, Ilona vágyat érzett arra, hogy megfesse ezek asztrológiai vonatkozásait. 7 akvarell képe nemcsak magát a bolygószínt tartalmazza, hanem asztrológiai házába helyezve az adott csillagkép színvilágát is köré vetíti.
Raguel hét tanítványát, a hét alakot, a hét karaktert temperával készítette el, ahogy megjelentek előtte a Raguel könyv olvasása közben.
A többi képét egy csillagászati könyv ihlette. Ezek mind kísérletek arra, hogy közelebb hozzák a távolit, a felfoghatatlant, a megismerhetetlent, párhuzamot vonjon vele mikrokozmoszunkban keringő bolygóinkkal, naprendszereinkkel, galaxis halmazainkkal.
A csillagászok is festők bizonyos értelemben, mert az elemi részeket megfelelő színekkel ellátva teszik láthatóvá a szemünk számára láthatatlan kozmosz végtelen gazdagságát.
Ilona belső szemével fest. Szemét kímélve már régebb óta nem használ olajfestéket. Újabb technikákkal kísérletezik. Így születtek meg pasztell kréta képei.
Alkotó nem létezhet néző nélkül, és a néző is alkotójává válik a képnek, hiszen az élmény olyan egyedi lenyomatként kerül lelkébe, amelyet saját látásmódja, ismerete, tapasztalata, tudatos és tudattalan térképe fest egyedivé, egyszerivé belső világegyeteme szövetén.
UNIVERZUM - ÖNTEREMTŐ UNIVERZUM - ANYAGOT SZERVEZŐ INTELLIGENS ÉLETERŐ - ma már egyre több tudós hangoztatja, hogy ÉRTELEM hatja át a teremtő folyamatokat.
Szepes Mária Raguel hét tanítványa erről az ÉRTELEMRŐL, AZ ÖRÖK SZELLEMRŐL, A FÉNY ŐSHANGJÁRÓL, E HATALMAS INFORNMÁCIÓHORDOZÓRÓL szól, MIKÉNT HATJA ÁT A NAGYVILÁGOT, ÉS MIKÉNT VILÁGOSÍTJA MEG A KISVILÁGOT, AZ EMBERT.
Raguel könyve a hét bolygó útját: a Hold, a Mars, a Merkúr, a Jupiter, a Vénusz, a Szaturnusz és a Nap alap-karakterének megtisztulását követi nyomon. Feltárja érlelődési szakaszaikat, végigvezet bennünket a különféle fejlődési stádiumaikon, az ősi hagyományokból ismert beavatásokon, amelyet előbb-utóbb mindannyian megjárunk szabadulásunk érdekében. A hét főhős sorsának buktatói között, saját nehézségeinkre ismerhetünk, és a kiút aranyfonala mentén gyógyulásunkhoz, kötöttségeinktől való szabadulásunkhoz is megkapjuk a segítséget.
Mythenburgban kezdődik a történet. Ide várja Raguel hét tanítványát, a Föld különböző pontjairól. A szereplők a 2. világháborút követően érkeznek el a svájci hegyek egyik falujába, Mythenburg várába, miután sorsukban túljutottak azokon a válságpontokon, amelyeket jellemük és múltjuk hívott elő. Itt kapják meg mesterüktől, Ragueltől a végső beavatásokat.
Szepes Mária így vallott e nagyregényéről: „A Vörös Oroszlán faltörő kosként hatolt át világnyelvek falain. A Varázstükör tiszta képet ad a barna fasizmus őrületének valódi hajtóerőiről. S ez az óriás-eposzom, a Raguel hét tanítványa a mélymúlt eltemetett kultúráinak gyökereit ássa ki a felejtés súlyos iszaprétege alól, s későbbi évezredek szenvedélyektől, drámáktól izzó rejtélyeire vet vakító világosságot. De éles mentális fénytőrével áthasítja a XXI. század jövőnket borító lepleit is. Cselekmény-szökőárja feltárja holnapunk pusztító konfliktusait, azok gyógyító, megoldást kínáló módszereivel együtt."
Raguel minőségét pedig ekként határozza meg: „Raguel, a Titok, a Tűz, az Egyetemes Tudás Őrzője, Isten barátja, aki a világon és az égitesteken beteljesíti a törvényt. Raguel a karma angyala, az életet gyökerében átalakító hő, az örök tűz ébren tartója. A tűz lényege az élet misztériuma. S a szenvedésektől súlyos karma maga a tisztítótűz.. - Énok angyalai valójában őstípusok, bizonyos időtlen előképek vetítőgócai".
Raguel könyve mindannyiunk számára alkalmazható módszertan. Az író plasztikusan tárja elénk, miként tehetjük gyakorlattá mindennapjainkban az elméleti stúdiumokat. A szellem lehelete, az idea, miként termékenyíti meg az anyagot, és teszi lelkes, eleven életté.
Raguel az egyéni beavatásokat követően az emberiség kollektív problémáira is rávilágít, s a tiszta szellem köré rendeződő kis közösségek erejét hangsúlyozza. És ez a Ma emberének szóló egyik legfontosabb üzenete, amelynek éledése és létjogosultsága az új évezred tartópilléreit képezheti.
Szakál Ilona kiállítása 2013. október 31.-ig tekinthető meg. Akik belemerülnek e képi üzenetekbe: FÉNYHÍDON JÁRÓ LELKEK.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Kovács Julianna

Share |