AZ ÁLDOZAT MÁGIÁJA

Szakrális beavatás
Megjelent: 1998 Édesvíz Kiadó

Megvásárolható

E kötetben az áldozat jelentőségét helyezzük különleges fénybe, mert ebben rejlik az egyik legfontosabb mágikus kulcs. E kulcs nélkül egyetlen lépést sem tehetünk előre bármilyen elérendő cél felé.
Az áldozat mágiáját olvasónk egy része mélyen megértette és aszerint cselekedett. Egyeseknek egész életét megváltoztatta a mágia sorozat. Noha fizikailag a legelfoglaltabbak közé tartoznak, kimeríthetetlen szorgalommal folytatják gyakorlataikat, beleszövik relatív létük minden mozzanatába. Fáradoznak, tanulmányt írnak, fordítanak. Áldozatuknak nem fizikai, elméleti, hanem sorsformáló, morális értéke van. Megértették, mit kíván tőlük sajátos feladatuk. Milyen cél felé tereli őket megismerésük fénye, mi a tétje annak, hogy a legmagasabb eszmeiség tűzjellel megjelölt választottjaivá lette. Ezért kíséreljük meg világosan, részletesen feltárni az áldozat rejtett értelmét, azt, hogy miért van rá szükség. Miért kell a legnagyobb komolysággal számot vetnünk vele fejlődésünk érdekében.
Az áldozatra elsősorban magának az áldozónak van szüksége. Ami áldozatából másokat érint fontos, de másodlagos mozzanata a lekötött erők felszabadításának.

Mi a mágikus áldozat?
Mágikus áldozat az, amikor valami olyat teszünk, amire sem a körülmények, sem egészségi állapotunk nem kényszerít bennünket. Mikor valami olyat teszünk, amely fizikai érdekeinkkel, kényelemszeretetünkkel, kéjszerző hajlamunkkal, hiúságunkkal, vagy személyes becsvágyainkkal ellentétes, világi megítélés szerint esetleg értelmetlen, és semmi anyagi hasznot nem jelent. Ami nem kell megtennünk. Nem kellemes megtennünk. Ami talán fájdalmas, fárasztó. Nem hoz sikert. Csak szolgálat, elismerés nélkül. Adomány, ellenszolgáltatás nélkül. Önfeláldozás, hála nélkül. A léleknek, a jellemnek ez az elmondhatatlanul különös aszkézise, e titokzatos és emberfeletti heroizmus az, amely a mágikus gyümölcsöt termi. Amely rejtélyes szellemkezekkel kioldja anyaghoz kötött, sajgó idegszálainkat. Finom sebészujjakkal kiszabadítja húsunkból a félelemhorgokat. Antitoxinnal közömbösíti beidegzett rossz szokásaink mérgét és saját gyermekes igényeink, indulataink fölé emel bennünket. Aki belül így szabaddá lett, arról kívül is lehullanak a bilincsek.
A puszta szavakkal való áldozás azonban nem áldozás. A közömbös és felelősségmegváltó jótékonykodás nem áldozás. Amit adunk, önmagunkból kell adnunk, úgy, hogy még forró a vágyainktól, kegyeletünktől, vérünktől, verejtékünktől és könnyeinktől.
Ez a felszabadulás egyetlen valutája. Szolgálni ellenszolgáltatás nélkül. Dolgozni siker nélkül a dicsőségért, ami a Messiásé bennünk.

Kapcsolat

 •  

  Levelezési címünk

  Budapest, 1026 Júlia utca 13.

 •  

  Alapítványunk telefonszáma:

  +36 30 990 76 07

 •  

  Email címünk

  info@szepesmariaalapitvany.hu

 •  

  Facebook

  facebook.com/szepesmaria

Ajánljuk: