A SZERELEM MÁGIÁJA

Megjelent: 1990 Holnap Kiadó
1995, 1999 Édesvíz Kiadó

Nincs ember, aki kételkedne abban, hogy a szerelem életünk egyik legfontosabb jelensége, amely átszövi és befolyásolja minden cselekedetünket. Mégis kevesen tudják, hogyan alakul ki ez az elementáris érzés, milyen összetevői vannak?
Századunk nagy pszichológusai: Freud, Adler, Jung kerestek választ e kérdésre. Szepes Mária könyvében egy negyedik felfogásra lelhetünk, amely a keleti bölcseletből és a misztikus tanításokból eredeztethető. A szerelem ördögi és cherubi erők harca az emberben, a szerelem a teremtés utáni vágy. A két erő harcából ha az „ördögi", a „démoni" kerül ki győztesen, a szerelmi érzés betegessé válik: mazochistákká, szexőrültekké, szadistákká, erkölcstelenekké válunk. A valós, igaz értékek helyét az ital, a kábítószer, a pénz foglalja el. Helyes úton akkor járunk, ha sikerül a „cherubi" erőket győzelemre juttatnunk. Hogyan érhetjük ezt el? Hogyan találjuk meg a számunkra legkedvezőbb partnert? Hogyan őrizhetjük meg a szerelem kezdeti hőfokát, erejét? Hogyan alakíthatjuk ki a testi és lelki kapcsolat harmóniáját? Mit kell tennünk, hogy házasságunk boldog legyen, hogy partnerünk és mi magunk is teljes életet éljünk?
Ezekre és más, mindenkit érintő, érdeklő kérdésre keresi a választ új művében Szepes Mária.

Sík Csaba

Részlet az előszóból:

Mágikus kirándulásra hívom meg kedves olvasóimat szeretettel e könyvben. A varázslatos táj, ahová megyünk, nem hely, hanem állapot. E különleges dimenzióban a szerelem sohasem válik unalmassá. Az együttélés állandóan új színekkel gazdagít. Nem ismer szürke megszokást, amelyet folyton „új hússal", futó kalandokkal, hűtlenkedéssel kell elviselhetővé tenni. Sajnos az utat kevesen ismerik e szépséges kiterjedéshez, mert nem ismerik a zárnyitó, viharzó indulatokat, lázongó elemeket lecsillapító aranykulcsokat és jelszót hozzá.
Pedig e bűvös, lebegő állapot valóban van. Méghozzá bennünk. Mindenki létrehozhatja, aki igazán akarja, ahogy én megidéztem. Csak egy kis önzetlenség, okosság és nagyon nagy szeretet kell hozzá. És őszinte áldozatkészség. Attól megszelídülnek az objektív önimádat, sértődött hiúság vadászai is. Elmúlnak az önzés okozta depressziók, s képzeletünk mitikus tájain felragyog egy olyan szerelem szárnyas napja, amelyben nem tehet kárt a relatív idő. Nem homályosít el a kor. Minél többet adunk belőle, annál inkább gyarapszik, eléri a csillagos eget. Tanú rá az én 56 éven át tartó, gyönyörű házasságom az első és egyetlen férfival, aki testi halála után is bennem, velem maradt, és csodák forrásában merít meg naponta.
Ezt a lehetőséget, módszereket kínálom a „Szerelem és Hűség Mágiájában" mindazoknak, akik elfogadják. Nagyon nagy segítség volna számukra, ha megtennék! Problémáik megoldódnának. Lényükben harmónia, nyugalom áradna el, s egész környezetükre kisugározna. Persze ez csak szelíd kínálat részemről, távolról sem prédikáló erőszak. Jó erőszak nincs! Bizonyos azonban, hogy egy hosszú élet megélt tapasztalata, aranyfedezete rejlik mögötte.

Kapcsolat

 •  

  Levelezési címünk

  Budapest, 1026 Júlia utca 13.

 •  

  Alapítványunk telefonszáma:

  +36 30 990 76 07

 •  

  Email címünk

  info@szepesmariaalapitvany.hu

 •  

  Facebook

  facebook.com/szepesmaria

Ajánljuk: