A NEVEK MÁGIÁJA

Kozmikus morál
Megjelent: 2005 Édesvíz Kiadó

Ez a mű a nevek és számok mágiájáról, valamint a kozmikus morálról árul el olyan titkokat, amelyeket csak az ősnépek ismertek. Igyekeztem megfelelő eszközt mellékelni hozzájuk, egy kozmikus járművet, amellyel bejárhatjuk a legközelebbi és legtávolabbi dimenziókat időben és idő felett. A bennünk élő gyógyszerek kipróbált receptjeit tartalmazza. Persze, ezeket a gyógyszereket csak az veheti be, akinek szólnak, hiszen nincs két egyforma ember, főleg, ami az érettségi fokot illeti.
A természet minden jelenségének alapja a szám. Nevünket kölcsön kaptuk, mégis kijelöli életutunkat. Mivel a név számokkal kifejezhető, sorsunk megfejtésének kulcsa a kezünkbe adatott. Nem a párkákat vagy a végzetet kell okolni a nehézségekért, hiszen mi magunk határozzuk meg életünket rossz szándékú vagy éppen jó cselekedeteinkkel és gondolatainkkal. Így hát bölcs lépés megismerni a bennünk lakozó erőket.

Szepes Mária

Előszó

Ahogyan az ember pszichikuma korszakonként bizonyos változásokon megy keresztül, úgy kell hozzá alakítani a tanítási és gyakorlati módszereket is. Különösképpen áll ez a mostani korszakfordulóra, mikor az egész létritmus változást szenved. Ezt az óriási belső magatartás-különbséget a világgal való viszonylat teljes eltolódását, nemcsak a véres háborúk és társadalmi forradalmak éles választóvonala jelzi, hanem a szellemi és érzelmi passzivitás megszűnése is.
Az ember vélt biztonságérzetének eltűnését, az idegélet felfokozódását és a félelem alapérzésének elmélyülését kétségtelenül a külső kataklizmák váltották ki. E jelenségek azonban csak provokáló injekcióként hatottak egy krízisbe került szervezetben, amely elhalás és újjászületés között, léte egy új periódusának feltételeit vajúdja.
Úgy tűnik a lezárult korszak elfekvő halottját szelleme elhagyta már. De mögötte, benne ott él az új lény: halkan, de csodálatos lüktetéssel és intenzitással növekszik. Létét egyelőre csak a befelé néző, befelé élő ember észleli: gondolatai, idegei, szellemi igényei, sejtései, végtelenbe rezgő új ritmusában és feszültségében. A vízöntő-ember megszületett, s e korszak új ritmusa már átszövi a halódó, régi világot.
A transzcendens tudományok alapja a szellemi szabadság. Ezt a szabadságot azonban fel kell szabadítani előbb a kétes befolyásoktól: az ösztönök, indulatok, vak sóvárgások és taszítások, a tudatlanság zsarnoksága alól a kritika, a megkülönböztetés képességének kicsiszolásával. Minden évszázadban, az akadémikus tudományok fokozatos fejlődésével párhuzamosan bővül a spirituális megismerés is. Ezért a tanítások tartalma, mint az elixírrel táplált szervezet mindig felfrissül, új gondolatok és kísérletek világítják meg és teszik élővé, örökké aktuálissá az ősi hagyományt.

Kapcsolat

 •  

  Levelezési címünk

  Budapest, 1026 Júlia utca 13.

 •  

  Alapítványunk telefonszáma:

  +36 30 990 76 07

 •  

  Email címünk

  info@szepesmariaalapitvany.hu

 •  

  Facebook

  facebook.com/szepesmaria

Ajánljuk: