Ízisz bárkája Hold

Raguel1

 

 

Mars szekere

Raguel2

 

 

Hermész útja Merkúr

Raguel3

 

 

Jupiter palotája

Raguel4

 

 

Vénusz ösvénye

raguel5

 

 

Szaturnusz barlangja

Raguel6

 

 

Phaeton fogata

Raguel7

 

 

Raguel

Raguel

„FÉNY ÉS SZERETET" Kiállítás, Megnyitó beszéd.

Szeretettel köszöntöm Önöket a Szepes Mária Alapítvány munkatársai nevében. Szeretettel köszöntöm Forgó Erika selyemfestőt, akinek első önálló kiállítását ünnepelhetjük most, miközben képei már több gyógyító központban segítik az emberek felépülési folyamatait.
És szeretettel köszöntöm Deli Zsoltot, aki gyönyörű játékával különös atmoszférába emelte lelkünket. Nem véletlenszerű a hang- és színrezgések találkozása, szoros kapcsolatban állnak egymással.

Mielőtt megfogalmazódott volna bennem a kiállítás köszöntője, találkoztam egy írással, amelyet megosztanék most Önökkel, mert szoros párhuzamot érzek a képek és a történet között. Összefolyt az univerzummal, de felgyógyult a sztársebész - címmel olvashattuk az interneten annak az idegsebész orvosnak a vallomását, aki egy hétig feküdt kómában, az orvos kollégái által folyamatosan ellenőrzött agykérgi aktivitás nélkül, miközben az univerzumnak egy másik, mélyebb dimenziója tárult fel előtte. Azóta meg van győződve róla, hogy a halál nem a tudatosság vége, sokkal inkább egy nagy, kiszámíthatatlan, pozitív utazás újabb fejezete.
"Az utazásom nagy rózsaszín-fehér felhőkben kezdődött - írja a beszámolójában. „A felhők felett átlátszó, csillogó lények cikáztak az égen, hosszú csíkokat hagyva maguk mögött". Ezek a lények egyetlen földi élőlényre sem hasonlítottak, az élet magasabb formáját képviselték. Beszámolója alapján fentről lefelé örömzene hangjai áramlottak, de a hang mintha anyagszerű lett volna, mint mikor az ember érzi a bőrén az esőt, de mégsem lesz tőle vizes. Ebben a világban nem létezett elkülönülés: úgy tűnt, hogy nem lehet csak megfigyelőnek, vagy a zene hallgatójának lenni, az ember mindenképpen részévé válik a történéseknek.
Az idegsebészt útja nagy részén egy aranybarna hajú, sötétkék szemű fiatal nő kísérte, aki egyszerű, de nagyon élénk színű - kék, lila, narancsszínekben pompázó ruhát viselt. Tekintete a földi szereteten túli tekintet volt, ám annak minden elemét egyidejűleg magában hordozta". Kísérője szavak nélkül beszélt hozzá, az üzenet, mint szél jutott el az elméjébe, és a tartalmát azonnal értette. "Szeretve és táplálva vagy, örökre. Semmitől sem kell félned. Semmit nem ronthatsz el".
Majd még magasabb rezgésű tartományokban találtam magam. Szavak nélkül feltett kérdéseimre szavakon túli válasz érkezett: a fény, a színek, a szépség és a feltétlen szeretet hatalmas erejű áramlása töltött be".
--------------
E sorok, mint már említettem, Erika képeit juttatták eszembe, és az életnek két, talán legcsodálatosabb kulcsfogalmát, kiállításának címadó szavait: Fény és Szeretet. Megvallom, hasonló élménnyel találkoztam, amikor pár hónappal ezelőtt Erika meghívott otthonába. Belépve „rendelőjébe" letisztult kontúrok fogadtak, egy kerevet, két fotel, gyertyafény, kristályok, illatok hűs csendje. Selyemképeinek tisztasága azonnal leoldotta rólam a terheket. E rezgéseket befogadva lassan kiüresedve csend és béke járt át, s a finomenergiák játékos ringása vett szárnyaira. Több órát töltöttünk e kegyelmi állapotban, s megújulva, torokfájásom elmúlásával lépem ki ajtaján. Csendes ámulattal köszöntem szerény, alázatos közvetítő magatartását. Az ilyen állapotok megéléséhez szükséges a bizalom és a megnyílás is. Így váltunk mi is Eggyé a kép színeivel, rezgéseivel, így tűntek el a határaink, és olvadtunk bele a mindenségbe.
Természetesen mindannyian másképp érzékelünk, és mást látunk e nem formákhoz kötött festményekben, illetve egyénre szabottan közvetítenek felénk információkat, hangulatokat. Mivel időtlen üzeneteket hordoznak, mindig az aktualitásnak megfelelően lépünk velük kölcsönviszonyba. Mert alkotó és néző nem választható szét, ilyenformán a néző is alkotójává válik e folyamatnak. Vannak, akik illatokat éreznek a képekből áradni. Vannak akik "csak" egyszerűen szeretik a festményeket. Nem éreznek semmit, nem látnak benne semmit, de szeretnek a közelében lenni, s vannak, akiket a színek világa érint meg. Mindannyian az észlelésnek más-más rezgéstartományában mozgunk otthonosabban. Ettől oly színes a világ. Arról is vannak Erikának tapasztalatai, hogy a gyerekek milyen érzékenyen reagálnak a képeire.

Erika 2009-ben kezdett selyemképeket festeni. Előtte csak grafittal és szénnel rajzolt. Akkoriban már foglalkozott parapszichológiával, finomenergiákkal, amelyet Angyal kommunikációnak is nevezhetünk.
Már minden meg volt, festék, képkeret, de még fél év kellett ahhoz, hogy elkezdje megfesteni az első képeket. Azonnal megérezte, hogy nagyon erős az energiájuk. Eleinte 6 színnel dolgozott, mostanában van, hogy 30-40 színt is igényel a munkája. Festményeiről fokozatosan derült ki, hogy gyógyítanak. Ilyen tapasztalatokról számolnak be azok az egyének, akik kapcsolatba kerülnek e rezgésekkel. Azt látom - mondja Erika -, hogy megtalálnak azok az emberek, akiknek segítenek a képek energiái. Személyre címzett üzeneteket is kódol, hol a gyógyuláshoz, hol egy-egy feladat megoldásához nyújt segítséget vele. Tanulási folyamatának következő stációjaként engedélyt kapott rá, hogy a festés után beavassa a képeket. S újabban, e rezgéseket fiolákba fogva cseppeket is készít.
Erika képírói munkájának fejlődési íve, kapcsolata ezzel az inspirációs forrással különösen az utolsó fél évben szökkent magasra, szivárványhidat képezve ember és kozmosz között, mindig újabb és erőteljesebb finomenergiákat exponálva rá az anyagok királynőjére, a selyemre. E képek nem az önkifejezésről szólnak - vallja Erika -, nem a személyem a fontos, csak ecset vagyok az Égiek kezében. Ennek óriási felelősségét naponta érzem. E képek információt, fényt, szeretetet hoznak a fizikai életünkbe, és még ennél is többet, amire földi fogalmaink alig lehetnek. Azon munkálkodom, hogy e fontos üzenetek megtalálják méltó helyüket a világban.
Ma egyre többet olvashatunk arról, hogy folyamatosan emelkedik a Föld rezgésszintje, és ez megterheli az emberi szervezetet. Ezek a festmények a Földön zajló változások nehézségeit enyhítik, ráhangolnak azokra az új rezgésmintákra, melyek folyamatosan áramlanak be világunkba.
Erika megrendülten pillantott a Szent Korona energiaképre, amikor keze alól kibomlott teljes fényében. Most a kiállítás központi helyén látható. Jobb oldalán Mihály, bal oldalán Gabriel arkangyallal.
Alázattal tudatosítja naponta, milyen sok segítő energia áramlik e térség harmonizálására is.
A festmények témái a szellem igen mély rétegeibe engednek betekintést. Három fő vonulata van: angyali-, messianisztikus energiákat közvetítők, és új rezgéstartományokat sugárzók: ez utóbbihoz tartozik például az Univerzum festmény, ami a szemközti teremben látható, és a 4 képből álló kirobbanó sorozat, amely a 4-ben csendesedik el. Alkalmanként nem társul fogalom a festményhez, ezzel is engedve a szemlélő szabad szárnyalását.

Erikával kapcsolatunk Szepes Mária író, spirituális tanító Raguel hét tanítványa nagyregényének idei megjelenésével mélyült el. Ezúton is köszönjük Novák Andrásnak, az Édesvíz Kiadó igazgatójának, s munkatársainak, hogy újra kiadták az írónő könyvét, életműsorozatban, és köszönjük Erikának, hogy Szepes Mária iránti szeretetből megfestette a hét bolygót, és Raguel szín-fény energia minőségét, akit a tűz és az egyetemes tudás őrzőjének neveznek. Raguel könyve a hét bolygót megtestesítő hét főszereplő életének, sorsuk alakulásának, lelkük tisztulásának a története. A hét főhős sorsának buktatói között önnön nehézségeinkre ismerhetünk, és az ősi hagyományokból ismert beavatódások által gyógyulásunkhoz, kötöttségeinktől való szabadulásunkhoz is megkapjuk a segítséget.
A hét bolygóról és Raguelről festett képeket itt, a szemközti falon láthatják. Hétről hétre tanúja lehettem ezek születésének, telefonon, interneten állandó kapcsolatban voltunk Erikával. Égből kapott üzenetekként, kellemes izgalommal vártuk, vajon miként engedik láttatni nekünk e bolygók pszichénkre gyakorolt hatásait. A Hold annyira felszínen csillámlóan Holdanyagú lett. A Mars képben megjelenő mágus arca, már a letisztult, uralt akarati, teremtő Mars-erőt szimbolizálja. Erika a Merkúr bolygókép születésénél aggódva hívott fel, hogy egyszerűen nem fogja meg a festék az anyagot. - A Merkúr a leglevegősebb hatást sugározza, természetesnek találom az áttetszőségét. - Akkor megfestettem a levegőt - nevetett fel Erika. A Vénusz a női elv csábító szépségével vonzza magához az ideákat, hogy benépesítse a természetet. Jupiter palotájának színvilága valóban nyitva várja az embereket. Mély rácsodálkozásom volt, amikor Szaturnusz festményét e-mailben átküldte. Szepes Mária azt írja Csillagjóga c. könyvében, a „A Bak - Szaturnusz egyén zord befelé fordulása legmélyén fénymagot érlel". Erika belefestette ezt a fénymagot a selyem közepébe, pedig nem találkozott ezzel a mondattal még sosem. És a Nap-erő sugárzása... - aki rápillant, az valóban „Napba öltözik".

A közvetítő művész sokat gazdagodhat a nézők visszajelzéseiből. Szeretettel kérjük, benyomásaikat írják meg az itt található emlékkönyvbe.
Forgó Erika kiállítása december 5-ig tekinthető meg, minden nap 15 és 18 óra között. De más időpontban az alkotóművésszel történt egyeztetésre is van lehetőségük. A kiállításnak minden nappal emelkedik a rezgésszintje, érdemes ellátogatniuk ide többször is.
Erika selyemfestményei ajtók a Láthatatlan Fényvilág felé. Lépjenek be.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Kovács Julianna

 

Share |