Füveskönyv

2010-09-08 15:03:00

Füveskönyv

 

Dimenzió Tarot

2010-09-08 14:57:00

Dimenzió Tarot

Szútrák

2010-08-12 13:16:00

Szepes Mária ebben az évben lenne száz éves. Majd százéves tapasztalatának esszenciájából készült ez a válogatás. Olyan kézikönyvet tart az Olvasó a kezében, amely nemcsak egy évre kínál hasznos útmutatást, hanem egész életén át elkísérheti. Örök emberi problémákra, időtlen törvényszerűségek felvillantásával válaszol. Szepes Mária vallotta: A világegyetem tele van csodákkal, de kevés szűrődik át belőle a beszűkült emberi tudatba. Legfeljebb álmodik róla. De minden titkába beavatja azt, aki elgördíti az akadályokat.

Mágiák Könyve I-II kötet

2010-08-12 13:14:00

Több évtizede már, hogy az írónő mágiakönyvei olvasók tízezreinek nyújtanak segítséget. Szepes Mária emléke előtt tisztelegve most összegyűjtve egy csokorban adjuk át ezt a kimeríthetetlen tudást rejtő sorozatot. Kívánjuk, hogy váljon mindennapjaik részévé a tizenkét mágikus kulcs, amelyek segítségével gyógyírt találnak megoldatlannak látszó gondjaikra.

A fény evangéliuma

2010-08-12 13:10:00

Ezt a könyvet életművemet záró testamentumnak szánom. Kilencvenöt évesen teszem le embertársaim elé a III. évezred elején. Sebzett kis kék bolygónk Uránusz viharos korszakát éli éppen. Én azonban indulni készülök róla.

Istenek tüze

2010-08-12 13:08:00

A labirintus ősi eszméje a III. évezred küszöbén hatalmas, új értelemmel emelkedett a világtudat fényébe. A sok válságot átélt emberiség léte legnagyobb kihívásához érkezett. A látszólag kiúttalannak tűnő örvények, oceanikus elemi fenyegettetések között azonban mindig rejtőznek menedékek.

Aranykor

2010-08-12 12:59:00

A hagyományok szinte valamennyi áramlatában megőrződött az Aranykor eszméje, az emberiség gondtalan, boldog ősi létállapota. A görög-római mitológiában Szaturnusz/Kronosz uralkodásához, a keresztény vallás az édenkerthez kapcsolja. De Atlantisz virágzását is ez az eszményi kor szelleme hatotta át.

Angyalok éneke

2010-08-12 12:58:00

A világmindenség leghatalmasabb misztériumára, a szeretetre próbálok tökéletlen szavakat találni e könyvben, akkor is, ha az túlcsordul minden emberi fogalom határain.
Szeretném röviden leírni életem csodálatos ajándékát, amely olyan gondolatok ékköveivel ajándékozott meg, amelyek közelebb vittek e titáni érzés megértéséhez. Sorsom Urainak azért is köszönetet mondok, hogy részese lehettem egy bibliai csodának, amelynek valóságáról magam győződtem meg.

Lángoló Időfolyó és Érzékeken Túli Vízió

2010-08-12 12:56:00

A Lángoló Időfolyó kék bolygónk életnemző, létfenntartó érrendszere. E könyv azokkal a varázslatos időkategóriákkal foglalkozik, amelyekben percnyi álmainkban évezredeket tölthetünk el. Visszapergethetjük a múltat. Felkereshetjük ősi kultúrák virágzó fényességét. Lehetetlen? Nem az. A modern technika visszajátssza a XX. század valamennyi bűnének, emelkedésének, hanyatlásának minden dokumentumát.

Misztériumok könyve

2010-08-12 12:53:00

E könyvvel szokatlan, eddig nem ismert kulcsokat nyújtok át mindazoknak, akik önmaguk és a világ kozmosszal való összefüggéseit kutatják. Felismerték velem együtt, hogy az ősnépek tudománya, bölcselete mennyire találkozik a modern természettudomány kutatásainak eredményeivel. Óriási kérdések ezek, amelyek egyszerre sürgőssé váltak korunk felgyorsult válságai között.

A Mennyország álkulcsa

2010-08-12 12:51:00

Az ősi kultúrák ránk maradt üzeneteiben találunk utalásokat arra vonatkozóan, hogy az intelligens élet már nem először jutott olyan fejlettségi szintre, amikor megfelelő morális háttere híján végül elpusztította önmagát. Ma egyre több felelősen gondolkodó hallatja hangját: az emberiség ismét válaszút előtt áll. A technikai civilizáció úgynevezett vívmányaival olyan eszközök birtokába jutott, amellyel súlyos kataklizmákat idézhet önmagára.

Merre tartasz ember?

2010-08-12 12:48:00

E cikkgyűjtemény olyan kérdéseket vet föl, amelyek égetően sürgőssé váltak a harmadik évezred válságai között. Bizonyos, hogy valamennyi értelmes ember agyában azonos gondolatok fogalmazódnak meg napjainkban, de a megerőszakolt természet és a túlzsúfolt városok lármája is ezt lázongja „szirénajajdulással".

A lélek anatómiája

2010-08-12 12:45:00

Nincs olyan elkötelezett, magas képzettségű orvos, akit tapasztalatai ne győztek volna meg arról, hogy valamennyi betegség a lélekben gyökerezik. A tudattalan mélyrétegeibe gyűrve névtelen sérülések gubbasztanak eltakart arccal. A testben csak tünetekben mutatkoznak meg, sajátos gén- és jellemalkat szerint, mindig egyedi módon. Szimbolikus jajdulások ezek.

Pszichografológia

2010-08-12 12:44:00

Az asztrológia jó karakterológia ismereteket ad, de a formanívót, egy ember érettségi fokát nem lehet megfejteni belőle. Ehhez szükségünk van pszichografológiai ismeretekre, hogy az illető kézírásának elemzésével teljesebb képet nyerhessünk róla.

Académia Occulta

2010-08-12 12:41:00

Az Académia Occulta szintetizáló mű, egyszer elolvasni nem elegendő. Aki azonban újra és újra alámerül lelki és szellemi mélységeibe, olyan kulcsokhoz jut általa, amelyek önmaga és a világ értelmének felismeréséhez vezetik.

Csillagjóga

2010-08-12 12:39:00

Ezzel a könyvvel olyan üzenetet kell átadnom az olvasóknak, amely kimentheti őket földünk legmélyebb válságaiból, és Jákob lajtorjáját görgeti egyéni létük legmélyebb gyökereihez is. Szétrobbantja az ember bölcső és sír közötti, képzelt börtönét. A gondolkodót elvezeti a benne élő, végtelen kiterjedések titkához.

A smaragdtábla

2010-08-12 12:37:00

A Smaragtábla egyik legfontosabb művem, amely az összefüggések tudományát próbálja bizonyítani hiteles források, az összehasonlító vallástudomány, a természettudományok, a mélypszichológia és a saját tapasztalataim alapján...

A nevek mágiája

2010-08-12 12:35:00

Ez a mű a nevek és számok mágiájáról, valamint a kozmikus morálról árul el olyan titkokat, amelyeket csak az ősnépek ismertek. Igyekeztem megfelelő eszközt mellékelni hozzájuk, egy kozmikus járművet, amellyel bejárhatjuk a legközelebbi és legtávolabbi dimenziókat időben és idő felett. A bennünk élő gyógyszerek kipróbált receptjeit tartalmazza. Persze, ezeket a gyógyszereket csak az veheti be, akinek szólnak, hiszen nincs két egyforma ember, főleg, ami az érettségi fokot illeti.

Az áldozat mágiája

2010-08-12 12:34:00

E kötetben az áldozat jelentőségét helyezzük különleges fénybe, mert ebben rejlik az egyik legfontosabb mágikus kulcs. E kulcs nélkül egyetlen lépést sem tehetünk előre bármilyen elérendő cél felé.

A Sors mágiája / A Csoda mágiája

2010-08-12 12:32:00

Ez a könyv folytatása, modernizált kiegészítése „A mindennapi élet mágiája" című tanulmányomnak, amelyet 1953-ban írtam. „A sors mágiája"-nak sorait most rovom 1995-ben. „A mindennapi élet mágiája" ma is érvényes. Módszerei változatlanul helytállóak, eredményesek, mert időtlenek. Mégis van hozzátennivalóm.

Az álom mágiája

2010-08-12 12:31:00

Az álomélet titkai minden időben foglalkoztatták az emberi képzeletet, de legerősebben a letűnt nagy szellemi korszakokban, melyeknek kultúrája a lelket gazdaggá, a testet szegénnyé tette. A későbbi, a lelket elsorvasztó és a testiséget oltárra helyező civilizáció az álmok jelentőségének értékelésétől is eltávolodott.

Szómágia

2010-08-12 12:29:00

E könyv a hermetikus filozófia alapfogalmainak gyűjteménye. Nélkülözhetetlen alapmű. Sorrendjét nem betűrend, hanem a fogalmak értelmének logikája határozza meg. Valamennyi szédületes dimenziókra nyílik. Aki elindul feléjük, nem fordul többé vissza. Minden erőfeszítése kimeríthetetlen értékekhez juttatja.

A szerelem mágiája

2010-08-12 12:26:00

Nincs ember, aki kételkedne abban, hogy a szerelem életünk egyik legfontosabb jelensége, amely átszövi és befolyásolja minden cselekedetünket. Mégis kevesen tudják, hogyan alakul ki ez az elementáris érzés, milyen összetevői vannak?

Az öröm mágiája / Mítoszok mágiája

2010-08-12 12:23:00

Ha rosszkedv, lehangoltság, depresszió vesz erőt rajtunk, a mindennapok nehézségeivel képtelenek vagyunk megbirkózni. Lelki válságba kerülünk, s e lelki bántalmak következtében szervezetünk is károsodik. A rosszkedvű ember fáradékony, étvágytalan, ideges. Az ilyen ember társasága kellemetlen, házassága, baráti kapcsolatai megromlanak.