Alapígvány

Stafétabot

„Nagyon nehéz szereppel bíztak meg Sorsom Urai, ez a szerep szép is volt. Minden krízis között felragyogott benne az a valóság, az az irány, amely kimenekít mindenkit saját problémái útvesztőiből, és mértékét adja annak, hogyan különböztesse meg a talmit a valótól. Olyan felelősség és elhivatottság ez, amelyre akarva, akaratlanul kiválasztottak bennünket a sorsszövő párkák. Én sem tudtam, mikor elkezdtem, csak írónak születtem. De amikor átvezettek dolgokon, most így visszanézve rá, egyrészt az életemből, amely igen-igen hosszú lett, azután most erről a pontról, amely nem hely valójában, hanem állapot, és örök jelenlét bennetek a műveimen át, akkor jöttem rá, milyen csodálatos dramaturgia vezetett. Eszközük csak szolgált, kiképezte magát megfelelő hangszerré, közvetítővé, hogy alázattal átadja a nagy Opuszt, amelyet nem ő játszott le önmagán, hanem a legmagasabb rejtélyes szellemiség. És most van egy alapítvány, amelynek tagjai átvehetik tőlem ezt stafétabotként. Az élet gyökere, ahogy minden vallás gyökere, Egy. Ez a szövetség is, eltéphetetlen, kezdet és vég nélkül való”.


Szepes Mária

 

SZEPES MÁRIA ALAPÍTVÁNY

 

A Szepes Mária Alapítvány 1996-ban alakult meg az írónő felkérésére és támogatásával, de aktív működését 2007. szeptember 3-ával kezdte meg - Szepes Mária akaratát teljesítve ezzel -, hogy szellemisége sugárzásának folytonosságát megőrizve, elkezdjük munkánkat.

Az alapítvány célja az írónő életművének gondozása, még kiadatlan műveinek megjelentetése, szellemi értékeinek ébrentartása, módszertanának átadása és az Egyetemes Megismerés sokszínű áramlatainak támogatása. Az alapítvány vezérfonala: Kutassuk együtt a feledés fátylait eloszlató öröklét üzeneteit.

Örülünk, hogy meglátogatják honlapunkat. Várjuk leveleiket. Minden észrevételt szívesen fogadunk.

 


Almási Csaba
elnök

Kovács Julianna
 
kurátor   
Mizsey Béláné 
kurátor  
Dr.Szathmáry Gézáné 
kurátor
Eördögh Kristóf 
az alapító jogainak gyakorlója 
Forgács Renáta
munkatárs
Kis Dezső
munkatárs

Share |